Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening

Dynamics :
The pattern or history of growth, change and development in any field.

Smith Dynamics Logo Icon

Smith Dynamics is onderscheidend in Interim en Freelance Advies & Dienst­verlening op het gebied van Operationeel Management en Projectmanagement, met specialisatie in Procesoptimalisatie & Automatisering, Sales Operations & Marketing, Warehouse Management, Software­ontwikkeling en Reporting & Business Intelligence.

Interim Operationeel Management & Projectmanagement

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - measure business growth or success P3B3XH7

Concreet vraagstuk of algemene professionalisering

Kampt u binnen uw organisatie met een concreet vraagstuk op het gebied van bijvoorbeeld procesoptimalisatie of automatisering, dan kunnen we al na enkele gesprekken een concreet plan van aanpak samenstellen en deze tot uitvoering brengen.

Is de problematiek binnen uw organisatie niet direct aan te wijzen dan begeleid ik u in vier heldere fases naar inzicht en een concrete set van oplossingen. Stap voor stap ontdekken we gezamenlijk de aard van de problematiek en rollen het vastgestelde plan van aanpak uit binnen de relevante onderdelen van uw organisatie.

Fases Globale Professionalisering

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - portrait of multi cultural business team standing 28Z2XEQ

Fase 1

Door middel van hands-on aanwezigheid leer ik in de eerste fase uw bedrijfscultuur, werkwijzen en communicatiestromen kennen. Met de aanwezige kennis van personeel, teamleiders, management en directie komt een beeld van actuele problematiek aan het licht.
Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - working day in office 84Y9C7T

Fase 2

Samen met u als opdrachtgever en de eventuele projectgroep bestuderen we de bevindingen en bepalen samen de prioriteiten in de tweede fase.
Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - storage archive backup administration memory conce PFAQDVR

Fase 3

Uitdagingen als interne communicatie en samenwerking, productie-efficiëntie, verouderde administratieve
methodieken worden in de derde fase vastgelegd en ik presenteer mijn advies. Samen bepalen we een plan van aanpak in een set van oplossingen.

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - starting blocks on start line PYNMQEA

Fase 4

In de vierde fase worden de adviezen en het plan van aanpak van Fase 3 uitgevoerd. De mate van mijn operationele betrokkenheid in deze vierde, uitvoerende fase wordt gedurende voorgaande fases vastgesteld. 

Voorbeelden van uitvoerende werk­zaam­­heden

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - the management is checking the accuracy of the com R6QMHV7

Projectmanagement

Gedurende de vierde fase kan ik betrokken blijven als projectmanager en binnen het project een leidende rol bekleden. Hierin wordt u voor een groot deel ontzorgd en sta ik middels periodieke rapportering garant voor toewijding aan de beoogde voortgang van het project.

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - hands of contemporary programmer over keypad durin 9VJ4PNA

Software­ontwikkeling & Functioneel Ontwerp

Is er binnen uw organisatie nieuwe of bijgewerkte software nodig, kan ik vanuit eigen ervaring bijdragen op het gebied van softwareontwikkeling of ik help bij het selecteren van de juiste softwareontwikkelaar. Het maken en presenteren van een Functioneel Ontwerp, op basis van uw wensen en vereisten en die van uw medewerkers, vormt hierbij de start van een efficiënt ontwikkelproces.

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - an interior of a warehouse PU8JFBB

WMS selectie & im­ple­men­ta­tiebe­ge­lei­ding

Bij het selecteren voor een geschikt Warehouse Management Systeem (WMS) komen veel factoren kijken. De kosten van een WMS kunnen binnen verschillende licentievormen snel oplopen en het is van groot belang dat deze investering in de pas loopt met de baten van een efficiëntere administratieve verwerking van uw logistieke en productieprocessen. Benut mijn ervaring op het gebied van WMS implementatie om de beste keuze voor uw bedrijf te maken.

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - business charts on digital tablet PQ98AKX

Rapportage & Business Intelligence

Uw organisatie puilt uit van interessante data die na uitgebreide analyse gebruikt kan worden voor sturing binnen uw bedrijfsvoering. Handmatige analyse met ingewikkelde Excel formules zijn tijdrovend en vaak onbruikbaar door anderen dan diegene die het maakte. Ik help u met beheersing van alle gegevensbronnen van Excel en CSV tot SQL database, Access en SAAS (Software As A Service) producten door deze data om te zetten in direct bruikbare, real-time informatie en visualisaties in SQL Reporting Services, Power BI of uw BI tool naar keuze.

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - uitrol office 365

Uitrol Office 365

Microsoft producten zijn binnen de meeste bedrijven onvermijdelijk. Office 365 is hierbij een voor de hand liggende mogelijkheid om uw communicatie- en documentenstromen efficiënter en inzichtelijker te maken. Ik begeleid u bij de uitrol van Office 365 of help u bij het selecteren van de juiste Microsoft Partner.

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - students at lesson P3MGLKG

Office 365 training personeel

Kiest u voor Office 365, dan is het bij implementatie belangrijk om een goed draagvlak te creëren binnen uw organisatie. De medewerkers die er mee gaan werken zijn hierbij van cruciaal belang om de investering van een dergelijke implementatie en de beweging naar de cloud daadwerkelijk te benutten. Ik ontzorg u van de belangrijke taak om medewerkers te instrueren en begeleiden voor het correct gebruik van Office 365 voor optimale samenwerking en inzichtelijkheid.

Smith Dynamics Freelance Advies & Dienstverlening - executives are ordering staff secretary to record XN7FU95

WMS training personeel

Een WMS implementatie is vaak een tijdrovend proces waarin veel wordt gevraagd van betrokken medewerkers binnen de projectgroep. Gedurende de WMS implementatie verzorg ik direct een deel van de interne training van de projectleden. Wanneer de live-gang van een WMS implementatie in zicht komt zal er een gezamenlijk bepaalde trainingsperiode worden vastgesteld waarin zorgvuldig geselecteerde key-users uitvoerig worden getraind op het gebruik van het nieuwe WMS. Na implementatie, tijdens de testfase en gedurende een vast te stellen periode van nazorg blijf ik betrokken bij begeleiding en eventuele verdere training van de gebruikers.