Business Growth, Change & Development

Dynamics :
The pattern or history of growth, change and development in any field.

Onderscheidend in Business Consultancy

zakelijke Groei, Verandering & Ontwikkeling op maat

Directie- en Management­rapportage

Vat meer grip op uw organisatie met inzichtelijke rapportages en analyses, volledig geautomatiseerd met actuele informatie vanuit relevante databronnen zoals uw boekhoudpakket als Exact of UNIT 4 Multivers, logistieke informatie uit uw warehouse management systeem (WMS) of commerciele software.

Met Business Intelligence wordt uw ruwe data geanalyseerd tot bijvoorbeeld intelligente forecasts en trendanalyses waarmee u gericht sturing kan geven aan uw organisatie.

Proces­optimalisatie

Behaal hogere omzet- en winstdoelen door optimalisatie van belangrijke processen. Door het gebruik van uw zakelijke software te optimaliseren (en waar nodig de software te moderniseren) ontstaat er meetbare tijdwinst en hogere kwaliteit van ingevoerde data.

Hiermee verkort u niet alleen doorlooptijden of levertijden, deze tijdwinst kan een direct positief effect hebben op uw winstmarges. Daarnaast draagt efficiënt werken bij aan werkplezier voor uw medewerkers en is er meer tijd om nauwkeuriger te werken of het takenpakket uit te breiden.

Project­management

Projecten met een toegeweide projectmanager lopen meer gestroomlijnd en hebben een grotere kans van slagen. Stroomlijn uw logistieke (automatiserings-)projecten, bespaar kostbare tijd van directie en management door uw projectmanagement uit te besteden.  

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - measure business growth or success P3B3XH7

Concreet vraagstuk of algehele professionalisering

Wilt u meer grip op uw rapportages, zoekt u manieren om uw levertijd of doorlooptijd van uw product of dienstverlening te versnellen of verwacht u met meer procesefficientie hogere omzet- en winstdoelen te kunnen behalen? Al binnen enkele gesprekken stellen we een concreet plan van aanpak samen voor snelle doorvoering.

Is er problematiek binnen uw organisatie die niet direct aan te wijzen is dan begeleid ik u in vier heldere fases naar inzicht en een concrete set van oplossingen. Stap voor stap ontdekken we gezamenlijk de aard van de problematiek en rollen het vastgestelde plan van aanpak uit binnen de relevante onderdelen van uw organisatie.

Van kennismaking tot advies en uitvoering in 4 fases

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - portrait of multi cultural business team standing 28Z2XEQ

Fase 1

Door middel van hands-on aanwezigheid leer ik in de eerste fase uw bedrijfscultuur, werkwijzen en communicatiestromen kennen. Met de aanwezige kennis van personeel, teamleiders, management en directie komt een beeld van actuele problematiek aan het licht.
Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - working day in office 84Y9C7T

Fase 2

Samen met u als opdrachtgever en de eventuele projectgroep bestuderen we de bevindingen en bepalen samen de prioriteiten in de tweede fase.
Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - storage archive backup administration memory conce PFAQDVR

Fase 3

Uitdagingen als interne communicatie en samenwerking, productie-efficiëntie, te moderniseren administratieve
methodieken worden in de derde fase vastgelegd en ik presenteer mijn advies. Samen bepalen we een plan van aanpak in een set van oplossingen.

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - starting blocks on start line PYNMQEA

Fase 4

In de vierde fase worden de adviezen en het plan van aanpak van Fase 3 uitgevoerd. De mate van mijn operationele betrokkenheid in deze vierde, uitvoerende fase wordt gedurende voorgaande fases vastgesteld. 

Meer weten?

Benieuwd wat ik voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Voorbeelden van uitvoerende werk­zaam­­heden

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - the management is checking the accuracy of the com R6QMHV7

Projectmanagement

Gedurende bovengenoemde “Fase 4” kan ik betrokken blijven als projectmanager en binnen het project een leidende rol bekleden. Hierin wordt u voor een groot deel ontzorgd en sta ik middels periodieke rapportering garant voor toewijding aan de beoogde voortgang van het project.

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - business charts on digital tablet PQ98AKX

Rapportage & Business Intelligence

Uw organisatie puilt uit van interessante commerciële, logistieke en financiële data die na uitgebreide analyse gebruikt kan worden voor sturing binnen uw bedrijfsvoering. Handmatige analyse met ingewikkelde Excel formules zijn tijdrovend en vaak ondoorgrondelijk en onbruikbaar voor anderen. Ik help u met het beheersen van alle gegevensbronnen van Excel en CSV tot SQL database, Access en SAAS (Software As A Service) producten door diens data om te zetten in direct bruikbare, real-time informatie en visualisaties in SQL Reporting Services, Power BI of uw BI tool naar keuze.

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - hands of contemporary programmer over keypad durin 9VJ4PNA

Software­ontwikkeling & Functioneel Ontwerp

Is er binnen uw organisatie nieuwe software nodig of is uw huidige software aan modernisering toe? Ik draag vanuit vanuit eigen ervaring bij op het gebied van softwareontwikkeling of ik help bij het selecteren van de juiste softwareontwikkelaar. Het maken en presenteren van een Functioneel Ontwerp, op basis van uw wensen en vereisten en die van uw medewerkers, vormt hierbij de start van een efficiënt ontwikkelproces.

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - an interior of a warehouse PU8JFBB

WMS selectie

Bij het selecteren voor een geschikt Warehouse Management Systeem (WMS) komen veel factoren kijken. De kosten van een WMS kunnen binnen verschillende licentievormen snel oplopen en het is van groot belang dat deze investering in de pas loopt met de baten van een efficiëntere administratieve verwerking van uw logistieke en productieprocessen. Ik help u bij het kiezen van het WMS dat het meest geschikt is voor uw organisatie.

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - executives are ordering staff secretary to record XN7FU95

WMS training personeel

Een Warehouse Management System (WMS) implementatie is vaak een tijdrovend proces waarin veel wordt gevraagd van betrokken medewerkers. Gedurende de WMS implementatie verzorg ik direct een deel van de interne training van de projectleden. Wanneer de live-gang van een WMS implementatie in zicht komt stellen we trainingsperiode vast waarin zorgvuldig geselecteerde medewerkers worden getraind op het gebruik van het nieuwe WMS. Na implementatie, tijdens de testfase en gedurende een periode van nazorg blijf ik betrokken bij begeleiding en eventuele verdere training.

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - uitrol office 365

Uitrol Office 365

Microsoft producten zijn binnen de meeste bedrijven onvermijdelijk. Office 365 is hierbij een voor de hand liggende keuze om uw communicatie- en documentenstromen efficiënter en inzichtelijker te maken. Ik begeleid u bij de uitrol van Office 365 of help u bij het selecteren van de juiste Microsoft Partner.

Smith Dynamics | Business Consultancy Business Growth, Change and Development - students at lesson P3MGLKG

Office 365 training personeel

Kiest u voor Office 365, dan is het bij implementatie belangrijk om een goed draagvlak te creëren binnen uw organisatie. De medewerkers die er mee gaan werken zijn hierbij van cruciaal belang om de investering van een dergelijke implementatie en de beweging naar de cloud daadwerkelijk te benutten. Ik ontzorg u van de belangrijke taak om medewerkers te instrueren en begeleiden voor het correct gebruik van Office 365 voor optimale samenwerking en inzichtelijkheid.

Contactformulier

Contactgegevens

Smith Dynamics
Hoefweg 13
7312DH Apeldoorn

sietse@smithdynamics.nl
+31 (0) 6 520 136 04

Registratie

BTW: NL001382247B03 
KVK: 58996605