Werkwijze

Interim operationeel management op contractbasis of consultancyprojecten in vier fases
Smith Dynamics | Business Consultancy Zakelijke groei, verandering en ontwikkeling op maat. - measure business growth or success P3B3XH7

Concreet vraagstuk of algehele professionalisering

Wil je meer grip op uw rapportages, zoek je manieren om de levertijd of doorlooptijd van jouw product of dienstverlening te versnellen of verwacht je met meer procesefficientie hogere omzet- en winstdoelen te kunnen behalen? Al binnen enkele gesprekken stellen we een concreet plan van aanpak samen voor snelle doorvoering.

Is er problematiek binnen jouw organisatie die niet direct aan te wijzen is dan begeleid ik je in vier heldere fases naar inzicht en een concrete set van oplossingen. Stap voor stap ontdekken we gezamenlijk de aard van de problematiek en rollen het vastgestelde plan van aanpak uit.

Van kennismaking tot advies en uitvoering in 4 fases

Smith Dynamics | Business Consultancy Zakelijke groei, verandering en ontwikkeling op maat. - portrait of multi cultural business team standing 28Z2XEQ

Fase 1

Door middel van hands-on aanwezigheid leer ik in de eerste fase de bedrijfscultuur, werkwijzen en communicatiestromen kennen. Met de aanwezige kennis van personeel, teamleiders, management en directie komt een beeld van actuele problematiek aan het licht.

Smith Dynamics | Business Consultancy Zakelijke groei, verandering en ontwikkeling op maat. - working day in office 84Y9C7T

Fase 2

Samen met jou als opdrachtgever en de eventuele projectgroep bestuderen we de bevindingen en bepalen samen de prioriteiten in de tweede fase.

Smith Dynamics | Business Consultancy Zakelijke groei, verandering en ontwikkeling op maat. - storage archive backup administration memory conce PFAQDVR

Fase 3

Uitdagingen als interne communicatie en samenwerking, productie-efficiëntie, te moderniseren administratieve
methodieken worden in de derde fase vastgelegd en ik presenteer mijn advies. Samen bepalen we een plan van aanpak in een set van oplossingen.

Smith Dynamics | Business Consultancy Zakelijke groei, verandering en ontwikkeling op maat. - starting blocks on start line PYNMQEA

Fase 4

In de vierde fase worden de adviezen en het plan van aanpak van Fase 3 uitgevoerd. De mate van mijn operationele betrokkenheid in deze vierde, uitvoerende fase wordt gedurende voorgaande fases vastgesteld.